Sveriges snabbaste växande medlemsklub med över 300 brands!

Abonnemangsvilkår

Generella upplysningar
E-Com Trading ApS
CVR-nr. 37816248
Køgevej 18 th.
4700 Næstved
kundtjanst@outletto.se

Outletto är en fördelsklubb
När du handlar på Outletto första gången, blir du automatisk medlem, de första 14 dagar är gratis og härefter koster det 139,- pr. mdr. der är ingen binding og du kan alltid säga upp medlemskapet.

Betaling
Vi accepterer fölgande kort: Visa, Mastercard.
Vi tar inte kortavgifter.

Leverering
Frakten på Outletto är gratis för våra medlemmar och ditt paket / pakkar levereras med PostNord eller DAO

Bindingsperiode
På Outletto har vi ingen binding, de första 14 dagar är gratis och härefter är priset 139,- pr måned. Sägs detta upp innan för de första 14 dagar drar vi inte för ditt medlemskab.

Opsigelse
Ditt medlemskab kan sägas upp efter 24 timer, sägs medlemskabet upp mitt i en periode, stoppar det först vid utgången av dette – härefter blir du inte ytligare dragen.
Ditt medlemskap kan sägas upp under ”Mitt abonnemang” om du logger in – eller på kundtjanst@outletto.se , upplys här ditt order nr och din email.

Ångerrätt
Som förbrukare har du 14 daagars ångerrätt, när du handlar hos oss.
Ångerrätts fristen utlöper 14 dagar efter den dag, vi har ingået aftalen.
Fristen innebär, att du har 14 dagar från aftaledagen till att ge oss besked om, at du vill ångra. Du kan sende en mail till kundtjanst@outletto.se eller använda standardångerrättsformulären, som du hittar nederst i vilkåren.

Återbetalning
Om du ångrar ditt abonnemang till tiden, refunderar vi det inbetalade belopp till dig utan onödvändig försening og seneast 14 dagar från den dag, som vi har motagit besked om att du vill ångra avtalen. Vi betalar pengene tillbaka med samme betalingsmeddel, som du använde vid köpet, medmindre vi har avtalt något andet.

Om det är något fel med abonnemanget
Om du inte är nöjd med abonnemanget kan du kontakta os på kundtjanst@outletto.se
Köpslagens mangels regler gäller inte för abonnemanget.
Om du har 2 års reklamationsrätt efter reglerna i köpslagen kommer därför an på, vad som skal levereres i jämförelse till abonnemangs avtalen:

Leverering av varor
Vid leverering av varor har du reklamationsrätt i 24 måneder. Kontakta oss inden du sender varan.
Om din reklamation är berettiget, betyder det, att du antingen kan få varan reparerat, ombytt, pengar tillbaks eller ett avslag i prisen, beroende av den konkreta situation.

Du skal reklamera innför ”rimelig tid” efter, att du har upptäckt felen. Om du reklamerer inför två måneder efter, att felen er upptäckt, vill reklamationen alltid vara rättidig.

Drag på ditt kort
Du kan alltid återkalla din tilåtelse till, att vi drar ett belop på ditt kort. Du kan också göra invändningar vedrörande ”oautoriserede debiteringer” hos din kortleverantören, dock senast 8 veckor efter debiteringen, med mindre annat framgår av din avtal med kortleverantören.

Persondatapolitik
Vi har användning för följande upplysningar, när du handlar hos oss:
Namn, adress, tlf.nr. og mailadress.
Vi registrerar og vider giver de personoplysningar, som är nödvändiga för att kunna leverera varan till dig.
Personoplysningarna registreras hos E-Com Trading ApS kundtjanst@outletto.se .dk e nr och din email. es, sägs medlemskapet upp mit i en period, stoppar det först vid utlopp av detta - herefter sparas i fem år, herefter raderas oplysningarna.
Vi sammarbetar också med en rad andra företag, som sparar och behandlar data. Företagen behandlar uteslutande oplysningar på våras vegne och får inte användas till egna förmål.

Vi sammarbetar bara med databehandlare i EU eller i länder, som kan ge dina upplysninger tillräcklig beskydd.
Den dataansvarliga på https://outletto.se er Direktøren Du har rätt till att få upplyst, vilka upplysningar vi behandlar om dig.
Om du menar, att upplysningarna är felaktiga, har du rätt tilt at få dem rättat. I några tillfällen är vi skyldiga att radera dina persondata, om du ber om det. Det kan f.eks. vara om dina data ikke längre är nödvendiga i forhållande till det formål, som vi skulle använda dem till. Du kan også kontakte oss, om du mener, att dina persondata blir behandlat i strid med lagen. Du kan skriva till oss på: kundtjanst@outletto.se

överklagan
Om du som konsument vill klaga över ditt köp, skal du kontakta kundtjanst@outletto.se. Om det inte lyckas oss att hitta en lösning, kan du sende en klagomål til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Har du adress i ett annat EU-land end Danmark, kan du klaga till EU-Kommissionens online klageportal här - http://ec.europa.eu/odr

Standardångerformulär
(Denna formulär utfylls och returneras bara, om ångerrätten är gällande)

Til:
E-Com Trading ApS
Køgevej 18 th.
4700 Næstved
E-mail: kundtjanst@outletto.se

Jag meddelar härmed, att jeg önskar att göra ångerrätten gällande i förbindelse med min köpsavtal om fölgande varor/tjänster:

__________________________________________________________________________________ Beställt den: _______________________________ Mottagit den: _______________________________ Konsumentens namn: ______________________________________________________________________ Konsumentens adress: ___________________________________________________________________ Konsumentens underskrift: _________________________________________ Datum: _________________ (bara om formulärens innehåll meddelas på papper)
E-Com Trading ApS - KØGEVEJ 18TH 4700 NÆSTVED - CVR: 37816248